Investiční účet

 

Některé banky poskytují pro klienty investiční účet.

Na tento účet převede klient peněžní prostředky a banka jeho jménem nakupuje a prodává cenné papíry.

Tato kapitola vysvětluje jak tyto transakce zúčtovat.

 

Kniha pro investiční účet

Jako knihu navrhujeme vytvořit zvláštní pokladnu.

Nastavení pokladny je naprosto standarní.

Převod peněz z bankovního účtu na  investiční účet (pokladnu) převedeme pomocí předpisu kterým účtujeme Peníze na cestě.

 

Účet pro cenné papíry

Pro evidenci krátkodobých cenných papírů je nutno založit následující účet 251.

Účet musí být saldokontní.

Účet musí mít kategorii Převod mezi sklady. Tato kategorie umožní na saldokontním případu  sledovat množství cenných papírů. Množství je důležité pro stanovení průměrné nákupní ceny.

Vzorové nastavrní účtu:

Položka Aktiva
Výnosy Výnosy Náklady
Účet 251.01 661.01 666.01 561.01
Název Cenné papíry k obchodování Tržby z prodeje cenných papírů Přijaté dividendy Pořizovací cena cenných papírů
Typ Aktivní Výnosový Výnosový Nákladový
Specifikace Saldo Bez specifikace Bez specifikace Bez specifikace
Měna
Zůstatek MD D D MD
Povolené strany Účtovat na obě strany Účtovat na stranu D Účtovat na stranu D Účtovat na stranu D
Kategorie Převod mezi sklady Bez kategorie Bez kategorie Bez kategorie
Funkce Bez funkce Bez funkce Bez funkce Bez funkce

 

Předpisy pro zúčtování cenných papírů

Pro zúčtování cenných papírů potřebujeme následující 3 účetní předpisy:

Položka Předpis pro zařazení Předpis pro vyřazení Předpis pro prodej Předpis pro náklady Předpis pro dividendy
Kód CP_Zařazení CP_Vyřazaní CP_Prodej CP_Náklad CP_Dividenda
Název Zařazení cenných papírů Vyřazení cenných papírů Prodej cenných papírů Pořizovací cena prodaných CP Přijatá dividenda
Účet 251.01 251.01 661.01 561.01 666.01
Strana MD D D MD D
Pohyb Obyčejný Obyčejný Obyčejný Obyčejný Obyčejný
Jednotka ks ks ks - -

 

Nákup cenných papírů

Pro každý titul (druh) cenného papíru doporučujeme používat vždy jeden saldokontní případ.

To znamená, že všechny nákupy stejného titulu evidujeme na jednom saldokontním případu.

 

Jako osobu zadejte emitenta cenného papíru (ČEZ, Apple...).

Jako variabilní symbol uveďte zkratku cenného papíru.

 

Příklad:

Koupili jsme 10 ks akcií firmy Apple za celkovou cenu 100,- Kč s kódem CP "XXX"

Poplatky brokerovi byly ve výši 5,- Kč.

Hlavička dokladu:

 • Osoba: Apple
 • Variabilní symbol: XXX
Předpis Text Množství Částka Účet Strana
CP_Zařazeni Zařazení cenných papírů (včetně provize) 10 105,- 251.01 MD
  Výdej z pokladny - 105,- 211.09 D

 

Po zaúčtování bude mít příslušný saldokontní případ následující stav:

 • Účet: 251.01
 • Osoba: Apple
 • Variabilní symbol: XXX
 • Částka: 105,-
 • Množství: 10

 

Prodej cenných papírů

Jako osobu zadejte emitenta cenného papíru (ČEZ, Apple...).

Jako variabilní symbol uveďte zkratku cenného papíru.

 

Příklad:

Prodali jsme 5 ks akcií firmy Apple za celkovou cenu 60,- Kč s kódem CP "XXX"

Poplatky brokerovi byly ve výši 5,- Kč.

 

Stanovení pořizovací ceny prodaných cenných papírů:

Podíváme se na saldokontní případ s osobou Apple a variabilním symbolem "XXX".

Případ má následující stav:

 • Účet: 251.01
 • Osoba: Apple
 • Variabilní symbol: XXX
 • Částka: 105,-
 • Množství: 10

Spočítáme průměrnou cenu, t.j. 105/10 =10,5 Kč

Průměrnou cenu vynásobíme počtem prodaných ks, t.j. 10,5 * 5 = 52,50 Kč

 

Hlavička dokladu:

 • Osoba: Apple
 • Variabilní symbol: XXX
Předpis Text Množství Částka Účet Strana
CP_Vyřazeni Vyřazení cenných papírů 5 52,50 251.01 D
CP_Náklad Pořizovací cena prodaných CP 5 52,50 561.01 MD
CP_Prodej Prodej cenných papírů 5 55,- 661.01 D
  Příjem do pokladny   55 211.09 MD

 

Po zaúčtování bude mít příslušný saldokontní případ následující stav:

 • Účet: 251.01
 • Osoba: Apple
 • Variabilní symbol: XXX
 • Částka: 52,50,-
 • Množství: 5

 

Dividendy z cenných papírů

Dividendy účtujeme na výnosový účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku.

Na dokladu jako osobu zadejte emitenta cenného papíru (ČEZ, Apple...).

Když zadáte do osoby emitenta, tak můžete v analýzách sledovat ziskovost jednotlivých cenných papírů.

 

Příklad:

Investiční fond nám připsal na investiční účet dividendu ve výši 1.000,- Kč.

Předpis Text Množství Částka Účet Strana
 CP_Dividenda Dividenda z cenných papírů - 1.000,- 666.01 D
  Příjem do pokladny - 1.000,- 211.09 MD

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference