Mimořádná účetní závěrka

 

Mimořádná účetní závěrka musí splňovat stejné náležitosti jako řádná účetní závěrka.

Obsah mimořádné účetní závěrky:

 • inventarizace
 • přecenění
 • časové rozlišení
 • uzavření účetních knih

 

Kdy se provádí

Podmínky stanovuje § 17 zákon o účetnictví.

 • ke dni, kdy zaniká povinnost vést účetnictví,
 • ke dni, který předchází den vstupu do likvidace,
 • ke dni, kdy dochází ke zrušení účetní jednotky bez likvidace (výjimkou jsou přeměny obchodních korporací),
 • ke dni, který předchází dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurz,
 • ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,
 • ke dni, který předchází dni, kterým nastanou účinky schválení plánu reorganizace,
 • ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu reorganizace,
 • ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu pro oddlužení,
 • ke dni, pro který je mimořádná uzávěrka předepsaná zvláštním předpisem.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference