Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 

Podle § 38g ZDP je daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 50 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

 

Zaměstnanci

Zaměstnanci podávají daňové přiznání, pokud mají příjmy z jednoho nebo více zaměstnání souběžně (ne postupně za sebou).

Rovněž není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění (smlouvy o zamezení dvojího zdanění).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění naleznete zde.

 

Osvobozené příjmy

Příjmy z příležitostných činností jsou do zákonného limitu od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny.

Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, jsou od daně z příjmu osvobozeny, když jejich úhrnná částka za rok nepřesáhne 50 000 Kč.

Příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je limitem částka 500 Kč na jedno včelstvo.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference