Souběh pracovních poměrů

 

Zaměstnanec může u daného zaměstnavatele uzavřít souběžně více pracovních poměrů.

 

Dle zákoníku práce je nutné aby v každém pracovním poměru se jednalo o odlišný druh práce.

To platí i tehdy, když dalším pracovně-právním vztahem vedle pracovního poměru bude dohoda o práci konané mimo pracovní poměr.

 

Práva a povinnosti z každého pracovního poměru se posuzují zcela samostatně.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference