Nepřítomnost zaměstnance

 

Omluvená nepřítomnost je taková, kdy zaměstnanec nepracuje ze zákonem uznaných důvodů v den, který připadl na obvyklý pracovní den zaměstnance.

Příklady omluvené absence:

  • pracovní neschopnost
  • dovolená
  • čerpání náhradního volna za přesčasy
  • překážky v práci
  • ....

 

Pokud zaměstnanec není přítomen v práci v pracovní době a jeho nepřítomnost není způsobena některým ze zákonem předpokládaných omluvitelných důvodů, jedná se o neomluvenou absenci zaměstnance.

Neomluvenou absenci lze považovat za závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference