Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Podrobné nastavení účtu

 

Karta podrobné nastavení slouží pro "nestandardní" nastavení daného účtu.

 

Platbou se sníží základ daně z příjmu (náklad)

U některých operací je náklad daňově uznatelný až v okamžiku platby.

 

Typickým příkladem může být smluvní penále nebo platba úroků z půjček fyzických osob.

Pro tyto účetní operace je vhodné použít toto pole.

 

Problematiku nejlépe pochopíte na následujícím příkladu:

Máme půjčku od fyzické osoby a chceme zúčtovat úroky z dané půjčky.

Vytvoříme nedaňový účet 562.N - Nedaňové úroky

Vytvoříme závazkový účet 321.N - Závazky z úroků (zaškrtneme pole Platbou se sníží základ daně z příjmů (náklad)).

 

Předpis pro úroky zaúčtujeme následovně:

Text Částka Účet Strana
Úroky z půjčky za XXXX 100.- 562.N MD
Úroky z půjčky za XXXX 100,- 321.N D

 

Náklady jsme zaúčtovali nedaňově (protože nejsou zaplacené).

Jakmile bude provedena platba, sníží se účet 321.N.

V tom okamžiku, dané platby uvidíte  na účetních výkazech, karta Snížení základu daně.

Je přitom jedno, k jakému roku se daný závazek vztahuje (můžete platit např. až následující rok).

 

Tento postup Vám dokáže usnadnit práci a omezí možnost udělání chyb.

 

Platbou se zvýší základ daně z příjmu (výnos)

Jedná se o obdobnou funkčnost jak je uvedeno výše, jen s tím rozdílem, že platbou se základ daně zvyšuje.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference