Bezplatný vzorek

 

 

V případě pořízení bezplatných vzorků z EU se nejedná ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c  zákona o DPH o pořízení zboží z EU.

Není splněna podmínka, že se jedná o dodání zboží za úplatu

Údaje o pořízení bezplatných vzorků se v daňovém přiznání k DPH neuvádí.

 

Legislativa

Legislativu nalezneme v § 2 zákona o DPH:

1) Předmětem daně je

  • 1. pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,
  • 2. pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference