Změna sídla firmy

 

Při změně sídla firmy je nutno provést následující kroky:

 1. Rozhodnutí o změně sídla
 2. Změna v obchodním rejstříku
 3. Změna na živnostenském úřadu
 4. Změna na finančním úřadu
 5. Změna sociálním zabezpečení
 6. Změna na zdravotních pojišťovnách

 

Rozhodnutí o změně sídla

Rozhodnutí o změně sídla provádí statutární orgán společnosti nebo valná hromada.

Záleží na tom, zda je nutno změnit i společenskou smlouvu.

 

Kdy je nutné změnit společenskou smlouvu

Společenská smlouva musí vždy mít uvedenou správnou adresu.

Jako adresa může být pouze název obce nabo může být adresa celá.

Pokud dochází ke změně adresy sídla,  je potřeba změnit společenskou smlouvu společnosti.

Příklad:

A. Ve společenské smlouvě je adresa Brno. Pokud měníme v rámci Brna ulici, nemusíme měnit společenskou smlouvu. Pokud měníme obec (Praha), tam společenskou smlouvu změnit musíme.

B. Ve společenské smlouvě je adresa Novákova 10, Brno. V tomto případě musíme měnit společenskou smlouvu vždy.

 

Změna v obchodním rejstříku

Po rozhodnutí o změně sídla je nutno podat návrh na změnu v obchodním rejstříku.

Návrh se podává příslušnému rejstříkovému soudu. Soud má na rozhodnutí 15 dnů.

 

Nutné dokumenty k návrhu na změnu v obchodním rejstříku:

 • Pokud se mění zakladatelská listina, doklad o provedení právního úkonu změny sídla (rozhodnutí společníků, zápis z valné hromady či rozhodnutí statutárního orgánu)
 • Úplné znění zakladatelského dokumentu či stanov, v případě jejich změny
 • V případě nájmu, nájemní smlouva a výpis z katastru vlastníka nemovitosti (pronajimatele)
 • V případě vlastní nemovitosti, výpis z katastru

 

Změna na živnostenském úřadu

Do 15 dnů od změny sídla (zápis do OR) je nutno vyplnit změnový list s uvedením nové adresy sídla a podat jej na příslušný živnostenský úřad.

 

Změna na finančním úřadu

Do 15 dnů od změny sídla (zápis do OR) je povinnost nahlásit změnu adresy na finanční úřad.

Změna se hlásí na původním finančním úřadě.

 

Přílohy:

 • Usnesením z obchodního rejstříku včetně nabytí právní moci
 • Živnostenské oprávnění s novou adresou

 

Změna působnosti

Pokud změnou sídla dochází i ke změně působnosti FÚ, tak tuto změnu provede finanční úřad a datum této změny dá spoloečnosti vědět.

O této změně vydá rozhodnutí a pošle firmě.

Do obdržení tohoto rozhodnutí firma patří na původní finnační úřad, tím pádem se všechna podání směřují původnímu správci daně.

 

Změna sociálním zabezpečení

V případě že má firma zaměstnance, je nutné do 8 dnů od změny sídla společnosti (zápis do OR) nahlásit novou adresu na příslušné správě sociálního zabezpečení.

Změnu je možné nahlásit  dopisem ve formátu PDF a naskenovaný výpis z OR prostřednictvím datové schránky.

 

Změna na zdravotních pojišťovnách

V případě že má firma zaměstnance, je nutné do 8 dnů od změny sídla společnosti (zápis do OR) nahlásit novou adresu na všech zdravotních pojišťovnách u kterých je společnost registrována.

Změnu je možné nahlásit  dopisem ve formátu PDF a naskenovaný výpis z OR prostřednictvím datové schránky.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference