Služby ve snížené sazbě DPH 12%

 

Standardně jsou služby zahrnuty v základní sazbě DPH.

V příloze č.2 zákona o DPH jsou vyjmenovány služby ve snížené sazbě 12%.

 

Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně od 1.12024

Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.

CZ-CPAPopis služby
36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.
49 Pozemní hromadná doprava osob a jejich zavazadel; osobní doprava lyžařskými vleky.
50 Vodní hromadná doprava osob a jejich zavazadel.
55 Ubytovací služby.
56 Stravovací služby s výjimkou podávání nápojů jiných než pitné vody a vybraných nápojů; podávání pitné vody a vybraných nápojů.
59.14, 90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků.
77, 85, 91 Půjčování nebo nájem novin, časopisů a periodik, na jejichž dodání se uplatňuje snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.
86 Zdravotní péče.
87 Sociální péče.
88.10, 88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné nebo zdravotně postižené občany.
93.11, 93.12, 93.13,93.29.11, 93.29.19 Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží; provoz lyžařských svahů.
96.03 Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.
96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference