Dovolená u dohod

 

Od 1. ledna 2024 vzniká zaměstnancům z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr i zákonné právo na dovolenou.

 

Získání nároku na dovolenou vyžaduje, aby zaměstnanci z dohod splnili stejné podmínky jako zaměstnanci pracující v pracovním poměru.

Pracovněprávní vztah vzniklý na základě jednotlivé dohody musí v příslušném kalendářním roce trvat nepřetržitě alespoň 4 týdny a zaměstnanec musí odpracovat nejméně čtyřnásobek své fiktivní týdenní pracovní doby.

Jelikož zákoník práce neupravuje pro zaměstnance pracující na základě dohod žádnou standardní týdenní pracovní dobu, dle § 77 odst. 8  zákoníku práce se předpokládá týdenní pracovní doba 20 hodin.

 

Nárok na dovolenou vzniká ve chvíli, kdy:

  • doba trvání dohody překročí minimálně 28 dní (4 týdny)
  • a zároveň zaměstnanec odpracuje alespoň 80 hodin (4 násobek fiktivní týdenní pracovní doby 20 hodin)

 

Pokud si ji zaměstnanec do ukončení dohody nevybere, zaměstnavatel mu vyplatí odpovídající částku (nevyčerpaná dovolená).

 

Výpočet dovolené

Jelikož Zákoník práce neupravuje pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr žádnou standardní týdenní pracovní dobu, specificky pro potřeby dovolené se pro ně v souladu s § 77 odst. 8 ZP předpokládá týdenní pracovní doba 20 hodin.

Vzorec: (TPD) / 52 × TPD × výměra dovolené.

 

Příklad

Dohodář odpracoval 300 hodin.

Zjistíme počet odpracovaných týdnů (kdy použijeme ze zákona fiktivní týdenní pracovní dobu 20 hodin): 300 (odpracované hodiny) / 20 (týdení pracovní doba) = 15 odpracovaných týdnů.

Délka dovolené se potom určí standardním způsobem:

15 (odpracované týdny)/ 52 (počet týdnů v roce) *  4 (výměra dovolené) *  20 (fiktivní týdenní pracovní doba) = 23,08 hodin

Výpočet se zaokrouhluje nahoru, takže dohodáři náleží 24 hodin.

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference