Účtování poskytnutých darů

 

Poskytnuté dary se účtují na účet 543 - Dary.

 

Ve všech případech je účet 543 nedaňovým nákladem.

O hodnotu darů snižujeme základ daně až na daňovém přiznání.

 

Jinak to nelze, neboť je povoleno odečíst jen určité procento základu daně a základ daně zjistíme až při daňovém přiznání.


Při účtování rozlišujeme zda dar lze případně odečíst od základu daně, tj splňuje všechny náležitosti daru:

  • V případě že splňuje, účtujeme na 543.N1 s tím, že skutečnou výši darů odpočitatelného od základu daně zjistíme až při vyplňování daňového přiznání.
  • V případě že nesplňuje, účtujeme na účet 543.N2 a dále se o dar nestaráme, zůstane vyždy nedaňový.

 

Darovaný předmět se účtuje vždy na účet kam se darovaný účet účtuje normálně, tj. Jako při prodeji.

(např. Darované zboží se vyskladní ze skladu, nebo odúčtuje ze spotřeby, pokud účtuji podle způsobu B).

 

Jediný rozdíl je v tom, že nevzniká žádná pohledávka.

Chybějící pohledávka se nahradí účtem 543.

 

  • 543.N1 - Dary odčitatelné od základu daně
  • 543.N2 - Dary neodčitatelné od základu daně
  • 538.01 - Ostatní daně a poplatky (daňově uznatelný náklad)

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference