Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Počáteční zůstatky účtů

 

Nejdříve je nutno zaúčtovat počáteční zůstatky jednotlivých účtů.

 

 Jedním interním dokladem zaúčtujeme:

 • zůstatky aktiv
 • zůstatky pasiv
 • zůstatky nákladů (v případě, že přecházíte na Delfy v průběhu účetního období)
 • zůstatky výnosů (v případě, že přecházíte na Delfy v průběhu účetního období)

 

Vytvoření osoby

Nejdříve v osobách vytvořte osobu pro vlastní firmu.

T.j. pokud se např. Vaše firma jmenuje Adam s.r.o., tak ji v osobách vytvořte.

Pro tuto osobu totiž budete vyvářet saldokontní případy (pohledávky a závazky), které později rozúčtujeme na jednotlivé dlužníky (věřitele).

 

Účtování

Vytvořte nový interní doklad v roce, ve kterém účtujete počáteční zůstatky.

Převod se účtuje přímo na jednotlivé účty bez předpisů.

Aby se Vám účty zobrazily, na interním dokladu stiskněte tlačítko Účet.

 • Do osoby zadejte svoji firmu.
 • Do variabilního symbolu zadejte "Převod"
 • Do  období na dokladu zadejte  "Počáteční stavy".

 

Účtování je závislé na tom, zda se jedná o

 • 1. Převod na začátku účetního období
 • 2. Převod v průběhu účetního období

 

1. Převod na začátku účetního období

v případě, že Delfy používáte od začátku účetního období, tak vlastně opíšete rozvahu z minulého roku.

Na začátku roku aktiva a  pasiva musí být vyrovnané.

 

Příklad:

Text Částka Účet Strana Pohyb
Počáteční převod majetku 115.000 022 MD Počáteční převod dat
Počáteční převod oprávek 15.0000 082 D Počáteční převod dat
Počáteční převod skladu 10.000 132 MD Počáteční převod dat
Počáteční převod pokladny 1.000 211 MD Obyčejný
Počáteční převod pohledávek 9.000 311 MD Obyčejný
Počáteční převod závazků 10.000 321 D Obyčejný
Počáteční převod jmění 110.000 411 D systémový

 

2. Převod v průběhu účetního období

v případě, že na Delfy přecházíte v průběhu účetního období, tak si vytiskněte rozvahu a výsledovku a jedním dokladem zaúčtujte zůstatatky všech účtů.

V průběhu roku aktiva, pasiva, náklady a výnosy musí být vyrovnané.

 

Příklad:

Text Částka Účet Strana Pohyb
Počáteční převod majetku 100.000 022 MD Počáteční převod dat
Počáteční převod skladu 10.000 132 MD Počáteční převod dat
Počáteční převod pokladny 10.000 211 MD Obyčejný
Počáteční převod pohledávek 9.000 311 MD Obyčejný
Počáteční převod závazků 10.000 321 D Obyčejný
Počáteční převod jmění 110.000 411 D systémový
Počáteční převod nákladů 5.000 501 MD Počáteční převod dat
Počáteční převod nákladů 6.000 518 MD Počáteční převod dat
Počáteční převod výnosů 20.000 602 D Počáteční převod dat

 

Tip

Pokud máte účtů hodně, můžete počáteční zůstatky převést pomocí 4 dokladů:

 • Aktiva
 • Pasiva
 • Náklady
 • Výnosy

Souvtažný účet bude účet 395 - Vnitřní zúčtování.

Že máte převod v pořádku poznáte tak, že účet 395 po převodu musí být vynulován.

 

Příklad převod aktiv:

Text Částka Účet Strana Pohyb
Počáteční převod majetku 100.000 022 MD Počáteční převod dat
Počáteční převod skladu 10.000 132 MD Počáteční převod dat
Počáteční převod pokladny 10.000 211 MD Obyčejný
Počáteční převod pohledávek 9.000 311 MD Obyčejný
Aktiva celkem 129.000 395 D Systémový

 

Bližší informace k jednotlivým účtům

 

Saldokontní účty

Pro převod pohledávek a závazků vytvořte v osobách osobu s názvem Vaší firmy.

 • Pro každý účet vytvořte jednu pohledávku (závazek)
 • Do osoby zadejte Vaší firmu
 • Do variabilního symbolu zadejte Převod

 

Dalšími doklady tyto "souhrnné" pohledávky (závazky) rozúčtujete dle skutečných věřitelů (dlužníků).

Jistotu, že je rozúčtování v pořádku zjistíte jednoduše tak, že  pohledávky a závazky se symbolem Převod budou mít nulový zůstatek.

TIP

V případě, že nepřebíráte do účetnictví všechny analytické účty postupujete následovně.

Příklad:

Bývalá účetní měla účty 311.100, 311.200, 311.300

My chceme používat pouze 311.01

Pro přehlednost převedeme na účet 311.01 každým řádkem jeden anylitický účet.

Pro každý původní analytický účet vytvoříme jeden saldokontní případ.

Rozlišení provedeme v dodatku salda.

Tímto způsobem získáme dokonalý přehled pro pozdější rozúčtování a případné řešení problémů.

 

Text Částka Účet Strana Pohyb Saldo Osoba Saldo Symbol Dodatek
Převod účtu 311.100 100.145 311.01 MD Obyčejný Adam Převod 311.100
Převod účtu 311.200 150.417 311.01 MD Obyčejný Adam Převod 311.200
Převod účtu 311.300 2.744 311.01 MD Obyčejný Adam Převod 311.300

 

Pokladna a banka v cizí měně

Pokud máte pokladnu nebo bankovní účet v cizí měně, musíte zadat v převodu jak počet cizí měny, tak současně i počet Kč.

 

Příklad:

Evidujeme pokladnu v EUR. Zůstatek je 100,- EUR v účetní hodnotě 3.150,-

 • na účetním řádku do pole Částka zadejte 100 (hodnota v cizí měně)
 • do pole Měna zadejte EUR
 • do pole Pohyb zadejte "počáteční převod dat"
 • po opuštění řádku se Vás systém Delfy zeptá na hodnotu v Kč - zadejte 3.150,-
 • po zadání hodnoty v Kč systém delfy tuto hodnotu napíše do pole Účetní částka a vynuluje Kurz.

 

Text Částka Měna Účet Strana Kurz Účetní částka Pohyb
Zůstatek 100 EUR 211.EUR MD 0 3.150,- počáteční převod

 

Nákladové a výnosové účty

U všech nákladových a výnosových účtů musíme zadat pohyb Počáteční převod dat.

Tento pohyb vypíná kontrolu na povinnost DPH na jednotlivých účtech.

 

 

Sklad

V případě, že používáte sklady způsobem A, pro účty, které mají specifikaci Skladová karta jako pohyb zadejte Počáteční převod dat.

Tento pohyb vypíná tvorbu skladové karty.

Skladové karty vytvoříte příjemkou.

 

Investiční majetek a Oprávky

Pro účty, které mají specifikaci investiční majetek nebo oprávky jako pohyb zadejte Počáteční převod dat.

Tento pohyb vypíná tvorbu inventární karty.

Inventární karty vytvoříte dalším interním dokladem.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference