Přefakturace nákladů

 

Zákon o DPH, § 36, odst 13:

Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference