Daňové novinky 2023

 

Zde uvádíme nejdůležitejší změny pro rok 2023.

 

Minimální mzda

Minimální mzda se zvedla od 1.ledna 2023 z částky 16.200 na částku 17.300.

Minimální hodinová mzda je 103,80.

 

Limit pro DPH je 2.000.000 Kč

Do roku 2023 platil limit pro DPH jeden milion korun. Od nového roku se nemusí k této dani přihlásit polatníci, kteří dosáhli příjmu dvou milionů korun.

Nové limity platí od 1. ledna 2023, ale pro rok 2022 jsou stanovena přechodná ustanovení.

Poplatníci jejichž obrat byl za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců před prosincem 2022 v rozmezí od 1 000 000 korun do 2 000 000 korun, nemají povinnost podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty.

 

Prodloužení lhůty pro reakci ohledně kontrolního hlášení

Pro plátce DPH se prodloužuje lhůta z 5 pracovních dnů na 17 pracovních dní, do kterých je nutno reagovat na výzvu správce daně ohledně kontrolního hlášení.

Lhůta běží ode dne dodání výzvy do datové schránky.

Původní, 5denní lhůta zůstává pro případy, kdy nebylo kontrolní hlášení vůbec podáno.

 

Paušální daň

Od roku 2023 se zavádí 3 pásma pro paušální daň.

 

Vyšší limit pro podání daňového přiznání

Nově bude platit také zvýšení minimální roční výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti pro podání daňového přiznání fyzických osob, a to ze současných 15 tisíc korun na 50 tisíc. Jako doposud nejsou do limitu započítané příjmy od daně osvobozené nebo zdaněné konečnou srážkovou daní.

 

Mimořádné odpisy majetku prodlouženy

Došlo k prodloužení režimu mimořádných odpisů pro roky 2022 a 2023.

Dlouhodobý hmotný majetek v první odpisové skupině (počítače, kancelářská technika, nástroje a nářadí) lze odepsat časově po dobu 12 měsíců místo standardní doby odpisu 3 roky.

Majetek ve druhé odpisové skupině (automobily, stroje) lze odepsat časově po dobu 24 měsíců místo standardní doby odpisu 5 let.

Podmínkou je, že se musí jednat o nový majetek.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference