Doměrek cla

 

Doměrek cla minulých let

V případě, že se doměřené clo týká minulých let, jedná se vždy o nedaňový náklad.

 

Postup účtování je totožný jako při účtování oprav nákladů minulých let.

Příklad

Předpis Text Částka Účet Strana
  Doměrek cla 10.000 428, 429, 426 MD
  Závazek vůči celnímu úřadu 10.000 379 D
nzTZ21 Nákup zboží z třetí země s 21% 2.100 343.nzTZ21 MD
uzTZ21 Uskutečněná  DPH z nákupu zboží z třetí země s 21% 2.100 343.uzTZ21 D

 

Přiznání k DPH

Doměřením cla se změní základ DPH při dovozu zboží, takže musíme oravit výši daně a tuto opravu zahrnout do daňového přiznání.

 

Postupuje se dle zákona DPH, § 42, odst.7 a odst.8.

Dle tohoto ustanovrní se jedná o nové zdanitelné plnění. Nepodáváme tedy dodatečné přiznání k období kdy jsme uskutečnili původní dovoz.

Období DPH bude dle data doměřené cla.

Sazba daně se použije ke dni doměrku daně (nikoliv tedy sazba platná ke dni dovozu zboží).

 

Doměrek cla v běžném roce

 

Způsob účtování doměrku cla je závislý na tom jakým způsobem se účtuje nákup a prodej zásob.

Rozlišujeme dva způsoby evidence:

  • Zásoby evidované způsobem A
  • Zásoby evidované způsobem B

 

Zásoby evidované způsobem B

Doměrek cla se zaúčtuje do daňových nákladů na účet kde se účtuje nákup daných zásob na kterých bylo doměřeno clo.

 

Příklad:

Celní úřad doměřil clo na dovezené zboží ve výši 10.000,- Kč.

Nákup zboží účtujeme na účet 504.

Předpis Text Částka Účet Strana
  Doměrek cla 10.000 504 MD
  Závazek vůči celnímu úřadu 10.000 379 D

 

Zásoby evidované způsobem A

Při účtování dodatečně vyměřeného cla je nutné zjistit, zda zboží na které bylo clo doměřeno bylo již prodáno nebo nikoliv.

Pokud bylo zboží již prodáno, doměrek cla se zaúčtuje do daňových nákladů na účet kde se účtuje hodnota zásob při prodeji.

Pokud zboží nebylo prodáno, doměrek se zaúčtuje jako složka pořizovací ceny. Doměrek cla zvyšuje pořizovací cenu, proto je nutné daný doměrek zaúčtovat přímo na daný předpis pro danou zásobu.

 

Příklad:

Celní úřad doměřil clo na dovezené zboží ve výši 10.000,- Kč.

Zboží bylo prodáno, při prodeji zboží (výdejka ze skladu) účtujeme skladovou cenu zboží na účet 504.

Předpis Text Částka Účet Strana
  Doměrek cla 10.000 504 MD
  Závazek vůči celnímu úřadu 10.000 379 D

 

Příklad:

Celní úřad doměřil clo na 10 ks dovezených židlí ve výši 10.000,- Kč.

Všechny židle jsou na skladě. Nákup zboží (přijatá faktura) účtujeme na účet 131.

Předpis Text ks Částka Účet Strana
židle Doměrek cla 10 10.000 131 MD
  Závazek vůči celnímu úřadu 10.000 379 D

 

Příklad:

Celní úřad doměřil clo na 10 dovezených židlí ve výši 10.000,- Kč.

Pět kusů židlí je na skladě, 5 kusů židlí bylo prodáno.

Nákup zboží (přijatá faktura) účtujeme na účet 131.

Při prodeji zboží (výdejka ze skladu) účtujeme skladovou cenu zboží na účet 504.

Předpis Text ks Částka Účet Strana
  Doměrek cla 5.000 504 MD
židle Doměrek cla 5 5.000 131
  Závazek vůči celnímu úřadu 10.000 379 D

 

DPH při doměření cla

Zákon o DPH v 33 definuje daňové doklady při dovozu

(1) Za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska se považuje

a) rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost, nebo
b) jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

(2) Za daňový doklad při vrácení zboží zpět do tuzemska se považuje rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference