Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Nastavení inventurní protokol

 

Inventurní protokol je účetním podkladem pro zúčtování inventurních rozdílů.

 

Hlavička protokolu

Do inventurního protokolu lze napsat hlavičku protokolu.

Abyste hlavičku nemuseli psát stále dokola, lze hlavičku uložit do firemního nastavení.

Zobrazte menu Nastavení - Základní nastavení firmy, karta Sklady.

Hlavičku vypište do pole Záhlaví inventurního protokolu.

 

Vzor záhlaví inventurního protokolu

Zápis o provedení inventury
(inventarizační protokol)

Inventarizace provedena ke dni :
Den zahájení inventarizace:
Den ukončení inventarizace:
Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzickou kontrolou
Datum vyhotovení inventarizačního zápisu :

Prohlášení odpovědných pracovníků za hospodářské prostředky.
Potvrzuji, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a žádné hospodářské prostředky jsem nezatajil.
Jména a podpisy členů inventarizační komise:

předseda:

členové:  V případě chybějícího množství je rozdíl záporný
V případě přebývajícího množství je rozdíl kladný

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference