Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Vytvoření typu vlastnosti

 

Nový typ vlastnosti vytvoříte v menu Nastavení - Typy vlastností.

Zobrazí se formulář Typy vlastností.

Tlačítkem Nový se zobrazí dialogové okno kde vyplňte Název.

Tlačítkem Vytvořit, vytvoříte nový typ vlastností.

 

Zobrazí se formulář Detail vlastnosti

Vlastnosttyp

 

Tisknout vlastnost

Některé vlastnosti se tisknou. Například na obchodních případech.

Toto pole určuje, zda se daná vlastnost má vytisknout nebo se jedná pouze o interní informaci která se netiskne.

 

Na příslušném formuláři se dané pole dá editovat, jedná se pouze o implicitní volbu.

 

Texty omezit pouze na seznam

Tato funkce určuje, zda:

  • uživatel bude moci editovat pole Text dle své libosti
  • uživatel bude moci v poli Text vybírat pouze z předem připravených textů.

 

Pokud zaškrtnete toto pole, tak uživatel bude muset vybírat při vyplňování této vlastnosti pouze ze seznamu textů.

 

Pokud toto pole nezaškrtnete, uživatel bude moci při vyplňování této vlastnosti editovat text.

 

Pro lepší pochopení uvedeme příklad:

Chcete sledovat způsob dopravy a nechcete aby uživatel mohl psát co si vymyslí, ale aby mohl pouze vybírat ze seznamu.

Zaškrtnete pole "Texty omezit pouze na seznam".

Do textu vlastností vyplníte Vaše způsoby dopravy:

  • Vlastní odběr
  • DHL
  • Poštovní dobírka

 

Vybrat osobu

Do vlastností je možné také vybrat osobu.

 

Pokud zaškrtnete tuto volbu, pole Text při vyplňování vlastností bude nepřístupné.

Uživatel osobu vybere poklepnutím na pole Text.

Zobrazí se formulář detail vlastnosti, kde uživatel danou osobu zadá.

Na formuláři je také seznam kontaktů na danou osobu.

Po zadání osoby se do textu vyplní název vybrané osoby.

 

Příklady použití:

Jste obchodní firma a na zakázce chcete zadat jméno dopravce.

Vytvořte typ vlastnosti Dopravce.

Zaškrtněte pole Vybrat osobu.

 

Vlastnost nabídnout na formulářích

Toto pole určuje na kterých formulářích se daná vlastnost bude nabízet.

 

Vlastnosti např. pro osoby budou jiné než pro obchodní případy.

Aby se dané vlastnosti mezi sebou nemíchaly, zaškrtněte pouze ty formuláře pro které je daná vlastnost určena.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference