Poskytnutí služby mimo tuzemsko

 

Daňový doklad při poskytnutí služby s místem zdanitelného plnění mimo tuzemsko.

 

Náležitosti daňového dokladu

Na dokladu musí být uvedena věta:

Daň odvede zákazník

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference