Dohoda o pracovní činnosti

 

Dohoda o pracovní činnosti je vztahem zakládajícím účast na nemocenském pojištění, pokud sjednaná částka započitatelného příjmu dosahuje částky rozhodného příjmu dle ust. § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění (dále jen „ZNP“).

 

Výše rozhodného příjmu pro jednotlivé roky naleznete v kapitole Roční parametry.

 

Je-li u dohody o pracovní činnosti sjednaná částka započitatelného příjmu nižší než rozhodný příjem, anebo příjem nebyl sjednán vůbec, je zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu alespoň (§ 7 ZNP).

 

Tyto zaměstnance je nutné registrovat na ČSSZ. 

V měsíci, kdy nedosáhl částky příjmu ve výši aspoň 2 500 Kč, není účasten nemocenského pojištění, neodvádí se z jeho příjmu pojistné na sociální zabezpečení a vznikne-li proto v tomto měsíci zaměstnanci dočasná pracovní neschopnost, nemá při této dočasné pracovní neschopnosti nárok na nemocenské.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference