Soubor movitých věcí

 

V některých případech se nákup majetku neúčtuje zvlášť podle jednotlivých kusech, ale dohromady jako soubor movitých věcí.

 

Definici souboru movitých věcí najdeme v § 26 odst. 2 zákona o daních z příjmů:

Souborem movitých věcí se samostatným technicko - ekonomickým  určením se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. Soubor movitých věcí je nutné evidovat zvlášť.

Nelze vytvářet soubory ze samostatných věcí, které mohou fungovat vedle sebe odděleně.

 

Nejčastěji používaný příklad majetku, který nelze použit k vytváření souboru movitých věcí jsou židle.

I v případě, že nakoupíme 50 židlí, tak z těchto židlí nelze dělat soubor movitých věcí.

Jednotlivé židle se navzájem neovlivňují

 

Typickým příkladem souboru movitých věcí je např. lešení nebo regály.

Jednotlivé díly lešení (regálů) se navzájem ovlivňují.

 

Odpisová skupina

Soubor se eviduje na inventární kartě.

Zatřídí se do odpisové skupiny podle hlavního celku.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference