Exekuce a dražba

 

Plátce DPH, jehož obchodní majetek byl prodán v dražbě, je povinnen přiznat daň z přidané hodnoty (viz § 108 odst. 1 zákona o DPH).

Toto DPH nemá žádný zvláštní režim a účtuje se stejně jako DPH při prodeji.

 

V případě dražby nebo exekuce je součástí dosažené ceny i DPH (za předpokladu, že je povinný plátcem DPH).

Toto DPH se odvádí současně s částkou na osobní daňový účet povinného vedený u místně příslušného správce daně.

 

 

Příklad:

Firma má daňové nedoplatky. Finanční úřad provedl dražbu na majetek firmy. Předmětem dražby byl osobní automobil.

O provedené dražbě byl firmě zasláno oznámení, kde je uvedena vydražená částka ve výši 16.000,- Kč.

Firma si na základě oznamení spočítá DPH. DPH se počítá z ceny včetně DPH, postup výpočtu určuje zákon o DPH. 

 

Máme cenu ve výši 16.000,- Kč v sazbě 21%

Výpočet koeficientu: 21 / 121 = 0,1736

Výpočet DPH: cena včetně dph x koeficient =  16.000 x 0,1736  = 2.777,60 Kč

Základ DPH = 16.000 - 2.777,60 = 13.222,40 Kč

 

Účtování dražby (v tomto případě se musí ještě majetek vyřadit dalším interním dokladem)

Text Kód DPH Částka Účet Strana Poznámka
Dražba automobil p21 13.222,40 641 D prodej inv.majetku
Dražba automobil - 2.777,60 343.p D DPH (uvede se v přiznání)
Dražba automobil - 16.000,- 343 MD Snížení dluhu vůči FÚ

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference