Opravná položka k pohledávce bez soudního řízení

 

Postup tvorby opravné položky k nepromlčeným pohledávkám po lhůtě splatnosti u kterých nebylo zahájeno soudní řízení ani dlužník není v konkurzu.

 

Výše opravných položek je závislá na výši pohledávek:

  • Součet všech pohledávek vůči jednomu věřiteli nepřesáhne 30.000,-Kč
  • Jednotlivá pohledávka je ve výši do 200.000,- Kč
  • Jednotlivá pohledávka je ve výši nad 200.001,- Kč


Opravné položky nelze vytvářet k pohledávkám za společníky, akcionáři nebo spojenými osobami (viz. § 8a, odst.4)

Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti se stanoví procentem z určeného základu. Základem je rozvahová hodnota pohledávky, kterou se rozumí jmenovitá hodnota pohledávky (u vlastní pohledávky), a nebo její pořizovací cena (u pohledávek nabytých postoupením)

Více pohledávek k jednomu věřiteli


Pokud evidujeme více pohledávek k jednomu věřiteli, tak tyto pohledávky nesčítáme. Tato povinnost v zákoně o rezervách se nikde nevyskytuje (vyjma odpisů pohledávek do 30.000,- jako jedna z nutných podmínek).

 

Součet všech pohledávek vůči jednomu věřiteli do výše 30.000,-Kč

S účinností od 01.01.2006 bylo do zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů přidáno ustanovení § 8c, které umožňuje vytvářet k pohledávkám po lhůtě splatnosti opravné položky až do výše 100 % jejich neuhrazené hodnoty, aniž by bylo ohledně vymáhání pohledávky zahájeno soudní či jiné řízení.

Podmínky pro tvorbu opravné položky podle ustanovení § 8c:

  • nejedná se o pohledávku odepsanou na vrub výsledku hospodaření, ani o pohledávku vůči spojeným osobám nebo o pohledávku za upsaný vlastní kapitál
  • rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřesáhne částku 30.000 Kč
  • od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců
  • ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje u poplatníka celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi částku 30.000 Kč

O pohledávce, k níž byla vytvořena tato opravná položka je poplatník povinen vést samostatnou evidenci.

 

Jednotlivá pohledávka do 200.000,- Kč

Dle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů § 8a, odst.1,
se opravné položky vytvoří až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty u pohledávky, pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 6 měsíců.

 

Jednotlivá pohledávka nad 200.000,- Kč

Dle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů § 8a, odst.3, u pohledávek nad 200.000,- musí být zahájeno soudní řízení.

Bez soudního řízení pro tyto pohledávky nelze vytvářet žádnou opravnou položku.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference