Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Odvody z mezd

 

Po vytvoření předpisů je nutno na předpisech které účtují odvody z mezd nastavit osoby a variabilní symboly pod kterými se má platba provést.

Jedná se o odvody:

  • sociální pojištění
  • zdravotní pojištění
  • daně

Dle tohoto nastavení se při zpracování mezd vytváří příslušný závazek.

 

Nastavení odvodů

Nastavení se provádí na příslušných předpisech pro mzdy.

Na filtru mzdových předpisů v poli Odvody z mezd vyberte hodnotu Ano.

Stiskněte tlačítko Najít.

Zobrazí se sezna všech předpisů, u kterých musíte nastavit odvody.

 

Sociální pojištění:

U předpisů pro sociální pojištění jako osobu vyberte příslušnou správu sociálního pojištění ke které patříte.

Napište přidělený variabilní symbol.

Vyberte její bankovní účet. (Vybraný bankovní účet se zobrazí až po opuštění řádku)

Osoba: Variabilní symbol Bankovní účet Kód banky Konstantní symbol
Městská správa sociálního zabezpečení XXX XXX-XXX 0710 7618

 

Zdravotní pojištění:

U předpisů pro zdravotní pojištění jako osobu vyberte příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Napište přidělený variabilní symbol.

Vyberte její bankovní účet. (Vybraný bankovní účet se zobrazí až po opuštění řádku)

Vytvořte tolik řádků, kolik máte zdravotních pojišťoven.

Osoba: Variabilní symbol Bankovní účet Kód banky Konstantní symbol
Všeobecná zdravotní pojišťovna IČO + 00 XXX-XXX 0710 7618
Oborová zdravotní pojišťovna IČO + 00 XXX-XXX 0710 7618
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra IČO + 00 XXX-XXX 0710 7618

 

Daně

U předpisů pro odvod daní jako osobu vyberte příslušný finanční úřad ke kterému patříte.

Jako variabilní symbol zadejte Vaše IČO

Vyberte její bankovní účet. (Vybraný bankovní účet se zobrazí až po opuštění řádku)

Osoba: Variabilní symbol Bankovní účet Kód banky Konstantní symbol
Finanční úřad XXX IČO xxx-xxxx 0710 8148

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference