Úroky z prodlení

 

Při zpoždění s úhradou závazků (pohledávek) je možno vyměřit úroky z prodlení.

Jedná se o smluvní úroky. které jsou po zaplacení daňovým nákladem (výnosem).

 

Úroky účtujeme na účty:

  • 544 - smluvní pokuty a úroky
  • 644 - smluvní pokuty a úroky

 

Daňová uznatelnost

Daňovým nákladem nebo výnosem se úroky stávají až v okamžiku zaplacení.

V případě, že zaplaceny nejsou, musíme, v případě nákladových úroků, zvýšit hospodářský výsledk v přiznání k dani z příjmů na řádku č.40.

V případě výnosových úroků, hospodářský výsledek snížíme na řádku č.111.

Bližší informace naleznete zde.

 

Nastavení v Delfách

Delfy umožňují zjistit, zda dané úroky byly nebo nebyly zaplaceny.

Na detailu účtu 544 (644), běžte na kartu Detailní nastavení.

U účtu 544 zaškrtněte volbu "Platbou se sníží daňový základ daně z příjmů".

U účtu 644 zaškrtněte volbu "Platbou se zvýší daňový základ daně z příjmů".

 

V Delfách, v menu Účetní výkazy poté platby můžete sledovat na kartách "Snížení základu daně", resp. "Zvýšení základu daně".

 

Výpočet úroků v Delfách

Delfy umožňují úroky vypočítat.

Zobraze detail saldokontnícho případu.

Běžte na kartu "Úroky"

Stiskem tlačítka Vypočítat úroky, se zobrazí formulář, kde zadáte datum od kterého chcete úroky spočítat, dále datum ke kterému dni chcete úroky spočítat a výši úroků.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference