DPH u služeb

 

Pro správné uplatnění DPH při poskytování služeb nebo při jejich přijímání, je nutné stanovit místo plnění, tedy místo, resp. stát, kde se DPH z dané operace vybere, ale také, kdo je povinen daň odvést.

 

Místo plnění NENÍ místo, kde služba skutečně probíhá, ale je určeno zákonem.

U každého typu služeb se místo plnění určuje jinak, někdy závisí i na tom, komu službu poskytujete.

 

Při přijetí nebo poskytnutí služby postupujeme následovně:

  • identifikujeme typ služby
  • podle typu služby určíme místo plnění
  • určíme datum plnění
  • zjistíme, kdo má odvést DPH

 

Spotřeba materiálu při poskytnutí služby

Dle § 36,odst.3 zákona o DPH je základem daně při poskytnutí služby také:

  • materiál přímo související s poskytovanou službou

Díky tomuto ustanovení, spotřebovaný materiál je zahrnut v sazbě dle poskytované služby.

Na spotřebovaný materiál nelze pohlížet jako na jeho prodej, ale výhradně jako na poskytnutou službu.

 

Příklad:

Potraviny jsou zařazeny ve snížené sazbě, restaurační služby v druhé snížené sazbě.

Prodej obědů v restauraci je restaurační službou v druhé snížené sazbě.

Jedná se o poskytnutí služby, nikoliv prodej potravin. Z tohoto důvodu nelze spotřebované potraviny uvádět ve snížené sazbě.

 

Bližší informace naleznete zde.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference