Nákup služby z EU s místem plnění v tuzemsku

 

Při pořízení služby z EU s místem plnění v tuzemsku postupujte (dle zákona o DPH § 31) následovně.

 

1. Povinné náležitosti dokladu

Nejdříve zkontrolujte doklad.

Na dokladu musí být v souladu s § 31 Zákona o DPH, uvedeno:

 • Název dodavatele
 • Sídlo dodavatele
 • DIČ dodavatele
 • Název příjemce
 • Sídlo příjemce
 • DIČ příjemce
 • Číslo dokladu
 • Rozsah a předmět služby
 • Datum vystavení dokladu
 • Jednotková cena bez daně
 • Základ daně
 • Sdělení že osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je příjemce služby

 

POZOR

Pokud doklad není úplný, nelze pokračovat v jeho zpracování a musíte získat doklad který bude mít všechny náležitosti.

Na dokladech většinou chybí sdělení.

 

2. Doplnění údajů na doklad

Do 15 dnů po uskutečnění služby máte povinnost na doklad, který má všechny povinné náležitosti, doplnit následující údaje (zákon o DPH, § 31, odst.2).

 

 • Sazbu DPH
 • Výši DPH uvedenou v korunách a haléřích (pořípadně zaokrouhlenou)
 • Datum kdy jste sazbu a výši daně doplnili

 

Pokud doklad nemá všechny povinné náležitosti, máte povinnost doplnit údaje do 15 dnů po jeho obdržení ((zákon o DPH, § 31, odst.3).

 

3. Povinnost přiznat daň

Jako plátce DPH jste povinen přiznat daň z pořízené služby, a to k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž byla služba pořízena.

 

Nárok na odpočet DPH

Při pořízení služby z EU máte nárok na odpočet daně dle § 72 až 79 zákona o DPH.

 

Účtování

Účtování si ukážeme na příkladu.

Nakoupili jsme licence na software za 100 EUR.

 

1. Vyplníme standardně hlavičku dokladu

Vyplníme osobu, variabilní symbol, ..

Měna: EUR
Typ zdanitelného plnění: Nákup služeb z EU od plátce DPH

 

Vytvoříme řádek na nákup licence

Text DPH
Částka Měna
Licence na software
nsEU20

100

EUR

 

2. Stiskneme tlačítko Zaúčtovat

Systém Delfy vytvoří 3 řádky. Po dokončení dokladu by měl doklad vypadat následovně.

Text DPH
Částka Měna
Licence na software
nsEU20

100

EUR
Nákup služeb z EU 20% .
20
EUR
Uskutečněná z nákupu služeb z EU 20% .
20 EUR
Závazek celkem . 100 EUR

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference