Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem.

Nemá nárok na odpočet zaplacené DPH. 

 

Pro snažší pochopení si představte dobu, kdy na hranicích byly celnice. Tyto celnice při dovozu zboží nebo služeb vyměřovaly DPH. Zaplacené DPH si poté plátce DPH nárokoval po FÚ, neplátce DPH si nárokovat zaplacené DPH nemohl.

Celnice nyní nejsou a v tomto režimu tedy funguje identifikovaná osoba (musí DPH zaplatit, ale nemůže si ho nárokovat).

 

Při samovyměření DPH se nenárokované DPH účtuje na účet 538, který je daňově uznatelný.

Účet 538.02 - Nenárokované DPH.

 

Nákup služeb z EU od plátce DPH

Vzorové předpisy pro nákup služeb z EU od plátce DPH

Kód nsEU21_io EU21_io
Název Uskutečněná z nákupu služeb z EU 21% Identifikovaná osoba Nenárokované DPH
Skupina Nákup zboží a služeb z EU od plátce DPH Nákup zboží a služeb z EU od plátce DPH
Typ DPH Uskutečněná -
Sazba 21 -
Účet 343.p 538.02
Strana D MD
Pohyb DPH Obyčejný
Základ DPH Delfy sečtou základ, spočítají daň a daň zaúčtují (FV) Delfy sečtou základ, spočítají daň a daň zaúčtují (FV)
Období DPH Datum zdanitelného plnění nebo platby Datum zdanitelného plnění nebo platby
Generovat předpis EU21_io  
Řádek na daňovém přiznání 5 -
Oddíl kontrolního hlášení - -

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference