Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem.

Nemá nárok na odpočet zaplacené DPH. 

 

Pro snažší pochopení si představte dobu, kdy na hranicích byly celnice. Tyto celnice při dovozu zboží nebo služeb vyměřovaly DPH. Zaplacené DPH si poté plátce DPH nárokoval po FÚ, neplátce DPH si nárokovat zaplacené DPH nemohl.

Celnice nyní nejsou a v tomto režimu tedy funguje identifikovaná osoba (musí DPH zaplatit, ale nemůže si ho nárokovat).

 

Vzorové předpisy

 

Nenárokované DPH

Při samovyměření DPH se nenárokované DPH účtuje na účet 538, který je daňově uznatelný.

Účet 538.02 - Nenárokované DPH.

Všechny ostatní předpisy pro DPH generují současně i tento předpis.

Kód nDPH
Název Nenárokované DPH
Skupina Nákup zboží a služeb z EU od plátce DPH
Typ DPH -
Sazba -
Účet 538.02
Strana MD
Pohyb Obyčejný
Základ DPH Delfy sečtou základ, spočítají daň a daň zaúčtují (FV)
Období DPH Datum zdanitelného plnění nebo platby
Generovat předpis  
Řádek na daňovém přiznání -
Oddíl kontrolního hlášení -

 

Nákup služeb z EU od plátce DPH s místem plnění v ČR

Kód nsEU21_io
Název Uskutečněná z nákupu služeb z EU 21% Identifikovaná osoba
Skupina Nákup zboží a služeb z EU od plátce DPH
Typ DPH Uskutečněná
Sazba 21
Účet 343.p
Strana D
Pohyb DPH
Základ DPH Delfy sečtou základ, spočítají daň a daň zaúčtují (FV)
Období DPH Datum zdanitelného plnění nebo platby
Generovat předpis nDPH
Řádek na daňovém přiznání 5
Oddíl kontrolního hlášení -

 

Nákup služeb z třetích zemí s místem plnění v ČR

Kód nsTZ21_io
Název Uskutečněná DPH z třetích zemí 21% Identifikovaná osoba
Skupina Nákup zboží a služeb ze třetích zemí
Typ DPH Uskutečněná
Sazba 21
Účet 343.p
Strana D
Pohyb DPH
Základ DPH Delfy sečtou základ, spočítají daň a daň zaúčtují (FV)
Období DPH Datum zdanitelného plnění nebo platby
Generovat předpis nDPH
Řádek na daňovém přiznání 12
Oddíl kontrolního hlášení - (identifikovaná osoba kontrolní hlášení nepodává)

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference