Dar v jiném ocenění

 

Účtování daru v jiném ocenění

Společnost  A poskytne zboží ze skladu jako dar společnosti B.

Skladová cena zboží je 80.000,- Kč.

Cena majetku byla stanovena podle zákona o oceňování ve výši 121.000,- Kč (včetně DPH).

Firma A vystaví daňový doklad firmě B.

Text Částka Účet Strana
Vyskladnění ze skladu 80.000 132 D
Vyskladnění ze skladu 80.000 543 MD
Zdanění daru DPH (počítá se z ceny 100.000) 21.000 343 D
Zdanění daru DPH (počítá se z ceny 100.000) 21.000 538 MDÚčtování firmy B (pro ni má dar hodnotu 121.000,- dle ocenění včetně DPH)

Text Částka Účet Strana
1. Příjem na sklad (ve skladové ceně) -

132

MD
1. Příjem na sklad (ve skladové ceně) - 131 D
2. Zúčtování nákupu 100.000 343 D
2. Fondy darů 100.000 538 MD
3. DPH 21.000 343 MD
3. Fondy darů (DPH) 21.000 413 D

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference