DPH u osobního automobilu

 

Pro správné zdanění je třeba určit, zda se jedná o nový dopravní prostředek nebo ne.

 

Nový dopravní prostředek

Osobní automobil se považuje za nový dopravní prostředek, pokud má

  • najeto méně než 6 000 km
  • nebo byl pořízen ve lhůtě 6 měsíců, od data prvního uvedení do provozu, kterým se rozumí  zpravidla jeho první registrace k silničnímu provozu.

 

Ojetý dopravní prostředek

Kategorie ojetých vozidel není v zákoně definována, takže pokud se nejedná o nový dopravní prostředek, jedná se o ojetý prostředek.

 

Legislativa

§ 4 zákona o DPH:

(4) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a) dopravním prostředkem vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které jsou určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a které jsou obvykle konstruované pro použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity; za dopravní prostředek se nepovažuje vozidlo, které je trvale znehybněno, ani kontejner,

b) novým dopravním prostředkem

  • 1. motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6000 km,
  • 2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti, nebo
  • 3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1550 kg, pokud bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference