Účtování organizační složky v zahraničí

 

Organizační složka (odštěpný závod) ve stejném státě jako je stát zřizovatele nemá na účetnictví ani daně žádný vliv.

 

Provozovny českých podniků v zahraničí jsou podle příslušných předpisů samostatným daňovým subjektem v zahraniší, ale zároveň jsou součástí české účetní jednotky - jejím vnitropodnikovým útvarem.

 

Pokud je ale organizační složka v jiném státě, situace je naprosto odlišná.

Vedení účetnictví se musí upravit tak, aby bylo možné podat přiznání k dani z příjmů jak v zahraniční, tak i v tuzemsku.

 

České účetní předpisy účtování organizačních složek nijak neupravují.

Proto je potřeba vycházet z obecných účetních principů.

 

Při účtování organizační složky se každý doklad účtuje dvakrát.

  • Jednou pro účely české daně z příjmů
  • Podruhé pro účely zahraniční daně z příjmů

Účetnictví organizační složky je nutné promítnout do účetnictví zřizovatele.

 

Účetní jednotka, pokud má svou organizační složku v zahraničí, stále vystupuje jako jeden subjekt, jen je rozdělen na jednotlivé části. Jinými slovy se jedná o jednu právní entitu, která vede účetnictví jako celek. Současně je organizační složka povinna řídit se předpisy tamní země, tzn. vést účetnictví v souladu s účetními předpisy státu, ve kterém byla zřízena.

 

Dva možné způsoby

První možností je účtovat dvakrát každý doklad.

Jako druhá možnost se připouští účtování dokladů pouze pro účely zahraniční daně.

Jednou měsíčně se poté zaúčtují obraty všech účtů v mateřské firmě.

Pro tento případ je nutné mít vytvořenou metodiku na převodový můstek.

 

Příklady

Organizační složka na Slovensku platí nájem zřizovateli ve výši 25.000,- Kč.

Účetní jednotka Text Částka Účet Strana
Slovensko Nájemné 25.000 518 MD
Slovensko Závazek 25.000 321 D
Česko Nájemné 25.000 602 D
Česko Pohledávka 25.000 311 MD

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference