Neziskové organizace

 

Neziskové organizace jsou charakterizovány jako takové organizace, které nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele.

Zisk sice mohou vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání.

 

Příklady neziskových organizací:

  • spolek (dříve občanská sdružení)
  • nadace
  • nadační fondy
  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • evidované právnické osoby

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference