Parametry pro zdravotní pojištění

 

Z průměrné mzdy se odvozují údaje důležité především pro osoby samostatně výdělečně činné, ale i pro zaměstnance. Jde o vyměřovací základ, zálohy, ale i maximální vyměřovací základ, který je důležitý i pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Výše pojistného není omezena žádným maximálním vyměřovacím základem

 

Text 2023 2022
Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství 40.324 38.911
Maximální vyměřovací základ není není
Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců (minimální mzda) 17.300 16.200
Minimální pojistné za zaměstnance (13,5% z minimální mzdy, na koruny nahoru) 2.336 2.187
Částka započitatelného příjmů - dohody o pracovní činnosti 4.000 3.500
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ (50% průměrné měsíční mzdy) 20.162 19.456
Minimální záloha OSVČ - hlavní činnost  (13,5% z min. měs. vym. základu, , na koruny nahoru) 2.722 2.627
Minimální záloha OSVČ - vedlejší činnost není není
Minimální záloha osoby bez zdanitelných příjmů (13,5% z min. měs. vym. základu, , na koruny nahoru) 2.722 2.627

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference