Parametry pro zdravotní pojištění

 

Z průměrné mzdy se odvozují údaje důležité především pro osoby samostatně výdělečně činné, ale i pro zaměstnance. Jde o vyměřovací základ, zálohy, ale i maximální vyměřovací základ, který je důležitý i pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Výše pojistného není omezena žádným maximálním vyměřovacím základem

 

Text 2024 2023 2022
Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství 43.967 40.324 38.911
Maximální vyměřovací základ - - -

 

Zaměstnanci

Text 2024 2023 2022
Odvod zaměstnance z hrubé mzdy 4,5% 4,5% 4.5%
Odvod zaměstnavatele z hrubé mzdy 9% 9% 9%
Celkový odvod 13,5% 13,5% 13,5%
Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců (minimální mzda) 18.900 17.300 16.200
Minimální pojistné za zaměstnance (13,5% z minimální mzdy, na koruny nahoru) 2.552 2.336 2.187
Částka započitatelného příjmů - dohody o pracovní činnosti 4.000 4.000 3.500

 

OSVČ

Text 2024 2023 2022
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ (50% průměrné měsíční mzdy) 21.984 20.162 19.456
Minimální záloha OSVČ - hlavní činnost  (13,5% z min. měs. vym. základu, , na koruny nahoru) 2.968 2.722 2.627
Minimální záloha OSVČ - vedlejší činnost - - -
Minimální záloha osoby bez zdanitelných příjmů (13,5% z min. měs. vym. základu, , na koruny nahoru) 2.968 2.722 2.627

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference