Osvobozená plnění

 

Zákon o DPH rozlišuje 2 typy osvobození:

 • s nárokem na odpočet
 • bez nároku na odpočet

 

U plnění osvobozených s nárokem na odpočet daně je možné uplatňovat DPH na vstupu.

U plnění osvobozených bez nároku na odpočet není možné uplatňovat DPH na vstupu.

V těchto případech je nutno daň na vstupu krátit dle § 72 zákona o DPH.

 

Osvobozená plnění s nárokem na odpočet

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet je uveden v § 63 zákona o DPH:

 • a) dodání zboží do jiného členského státu (§ 64),
 • b) pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65),
 • c) vývoz zboží (§ 66),
 • d) poskytnutí služby do třetí země (§ 67),
 • e) osvobození ve zvláštních případech (§ 68),
 • f) přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69),
 • g) přeprava osob (§ 70),
 • h) dovoz zboží (§ 71),
 • i) dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f),
 • j) dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně (§ 71g).

Datum plnění

U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak. Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plněn (viz § 63, odst2  zákona o DPH).

 

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet je uveden v § 51 zákona o DPH:

 • a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek ( § 52),
 • b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),
 • c) finanční činnosti (§ 54),
 • d) penzijní činnosti (§ 54a),
 • e) pojišťovací činnosti (§ 55),
 • f) dodání nemovité věci (§ 56),
 • g) nájem nemovité věci (§ 56a),
 • h) výchova a vzdělávání (§ 57),
 • i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58),
 • j) sociální pomoc (§ 59),
 • k) provozování hazardních her (§ 60),
 • l) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),
 • m) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62)

Datum plnění

U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve (viz § 51, odst2  zákona o DPH).

Plnění se uvádí na řádku 50.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference