Umělci a sportovci

 

Příjmy z umělecké činnosti (hudební, divadelní, filmové, rozhlasové nebo televizní) a sportovní činnosti mohou být zdaněny v zemi, kde je tato činnost vykonávána. Není přitom podstatné jak je umělec v zahraničí dlouho, rozhodujícm momentem je vystoupení v dané zemi.

 

Toto se může stát i v případě, že je příjem vyplácen nepřímo přes agenturu, t.j. umělec vystoupí v zahraničí, ale platbu dostane od české agentury.

 

Slovensko

Smlouva se Slovenskem obsahuje  článek 16 - Umělci a sportovci:

1. Příjmy, které pobírá rezident smluvního státu jako na veřejnosti vystupující umělec, jako divadelní, filmový, rozhlasový nebo televizní umělec, nebo hudebník, nebo jako sportovec z takovýchto osobně vykonávaných činností ve druhém smluvním státě, mohou být bez ohledu na ustanovení článků 7 a 14 zdaněny v tomto druhém státě.

2. Jestliže příjmy z činností osobně vykonávaných umělcem nebo sportovcem neplynou tomuto umělci nebo sportovci samému, nýbrž jiné osobě, mohou být tyto příjmy bez ohledu na ustanovení článků 7 a 14 zdaněny ve smluvním státě, ve kterém umělec nebo sportovec vykonává svoji činnost.

 

Pro zabránění dvojitého zdanění se používá metoda prostého zápočtu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference