Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Vytvoření zálohy na zakázku

 

V případě, že chcete vytvořit zálohovou fakturu na zakázku máte dvě možnosti:

  • Vytvořit zálohovou fakturu přímo ze zakázky
  • Vytvořit nejdříve zálohovou fakturu a položky zakázky do ní následně převzít

 

Oba postupy jsou naprosto rovnocenné, záleží pouze na Vás, který postup je Vám bližší.

 

Vytvoření zálohy ze zakázky

Zobrazte detail příslušné zakázky pro kterou chcete vytvořit zálohovou fakturu.

 

Na detailu zakázky běžte na kartu Účetnictví.

Na kartě Účetnictví stikněte tlačítko Vytvořit doklad.

 

Zobrazí se formulář pro výběr knih dokladů, vyberte Zálohové faktury vydané.

Stiskem Vytvořit doklad se vytvoří zálohová faktura která bude mít stejné řádky jako jsou prodejní položky na příslušné zakázce.

 

 

Vytvoření zálohy a převzetí položek ze zakázky

Zobrazte formulář Doklady.

Stiskněte tlačítko Nový doklad.

 

Zobrazí se formulář pro výběr knih dokladů, vyberte Zálohové faktury vydané.

Stiskem Vytvořit doklad se vytvoří zálohová faktura.

 

Doplnění zakázky

Na formuláři Vydaná zálohová faktura nejdříve doplňte do pole Zakázka zakázku, pro kterou chcete zálohovou fakturu vytvořit.

Zakázku doplníte tak, že poklepnete na pole Zakázka.

Zobrazí se formulář pro výběr obchodních případů.

 

Převzetí položek ze zakázky

Po zadání zakázky ke které se zálohová faktura vztahuje, stiskněte tlačítko Vytvořit zálohu.

Stiskem tohoto tlačítka se vytvoří řádky zálohové faktury dle prodejních položek na příslušné zakázce.

 

Výše zálohy

Na všech zálohových dokladech je nutno zadat výši požadované zálohy.

 

Máte dvě možnosti:

  • Určit výši zálohy v procentech
  • Určit pevnou částku

 

V případě, že chcete určit výši zálohy v procentech, vyplňte pole Výše zálohy v %.

Systém Delfy částku dopočítá při zaknihování automaticky.

 

V případě, že chcete určit výši zálohy jako pevnou částku:

  1. smažte pole Výše zálohy v % (v poli nesmí být žádná částka, ani nula)
  2. vyplňe pole Záloha ve výši (zde zadejte částku kterou chcete zaplatit)

 

Zaúčtování dokladu

Stiskem tlačítka Zaúčtovat doklad zaúčtujte.
 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference