Účtování přijatých půjček

 

Pokud je uzavřena smlouva o půjčce, tak tato smlouva se neúčtuje.

Účtuje se až v okamžiku pohybu peněz v bance nebo pokladně.

 

UPOZOZRNÉNÍ:

Všechny účty pro půjčky doporučujeme vytvořit jako saldokontní.

 

Bankovní úvěry

Pro metodiku účtování bankovních úvěrů je důležité, zda je doba trvaní delší než jeden rok.

Používané účty:

  • 231 - Krátkodobé bankovní úvěry
  • 461 - Bankovní úvěry

 

Na účet 231 se účtuje krátkodobý úvěr na dobu jeden rok a kratší bez ohledu na to zda byl převeden na běžný účet, nebo banka hradí závazky přímo z úvěrového účtu.

 

Nebankovní půjčky

U nebankovních půjček je pro účtování důležité, kdo půjčku poskytl.

Nebankovní půjčky účtujeme na následující účty:

  • 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
  • 365 - Půjčky od společníků obchodních společností

 

Metodika Delf

Pro každou půjčku (bankovní úvěr) doporučujeme vytvořit nový saldokontní případ.

Osoba: Věřitel

Variabilní symbol: datum poskytnutí půjčky (pozpátku např. půjčka ze dne 13.1.2013 - bude mít variabilní symbol 20130113)

Dodatek: Domluvená výše úroku (je - li sjednána), jinak nula

Splatno: Datum splatnosti půjčky (pokud není domluveno, ponechat prázdné)

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference