DPH u nemovitostí

 

Pro správnou sazbu DPH je nutno určit typ stavby a typ činnosti.

 

Z hlediska DPH se stavby dělí na 3 kategorie:

  • stavby pro bydlení
  • stavby pro sociální účely
  • ostatní stavby

 

Z hlediska DPH se činnosti dělí na 3 kategorie:

  • výstavba
  • opravy, udržování, technické zhodnocení
  • převod nemovitosti

 

Přehled sazeb DPH u různých činností pro jednotlivé typy staveb

Druh činnosti/typ stavby Pro bydlení Pro sociální účely Ostatní
výstavba 21% 15% (§ 49 zákona o DPH) 21%
opravy, udržování, technické zhodnocení 15% 15% (§ 48 zákona o DPH) 21%
převod (prodej) 21% 15% (§ 49 zákona o DPH) 21%

 

Přenos daňové povinnosti

Pro stavební práce platí režim přenosu daňové povinnosti.

Tento režim se uplatňuje jestliže:

Plátce DPH provádí stavební práce pro jiného plátce DPH pro jeho ekonomickou činnost.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference