Faktury přijaté v daňové evidenci

 

Do daňové evidence se dostanou částky zaúčtované na daňových účtech.

Tyto částky se do daňové evidence dostanou až po úhradě daného závazku.

 

 

Příklad přijaté faktury

Text Částka Účet Strana Daňový účet  
Telefon 10.000 518 MD Ano  
DPH 2.100 343 MD Ne  
Závazek 12.100 321 D Ne  

 

Úhrada závazku

Při úhradě závazků se systém podívá na účetní případ, kde daný závazek vznikl.

Z tohoto důvodu, je při daňové evidenci saldokontní případ svázán s daným účetním případem.

Do daňové evidence se zahrne čáskta, která je zaúčtována na daňových účtech.

V tomto případě, bude úhrada ve výši 12.100,-, ale do daňové evidence se zahrně pouze částka ve výši 10.000,-.

 

Při částečné úhradě se nejdříve vezmou částky zaúčtované na daňových účtech (účet 518), teprve poté ostatní (DPH).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference