Dohoda o provedení práce

 

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemnou formou.

Práce na základě ústní dohody je nelegální a může být postižen jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel.

 

Rozsah práce

§ 75 - Dohoda o provedení práce (zákoník práce)

(1) Rozsah práce vykonávané na základě dohody o provedení práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce.

(2) Do rozsahu práce podle odstavce 1 se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Doby uvedené v § 348 odst. 1 se do rozsahu práce nezapočítávají.

(3) V dohodě o provedení práce musí být uvedeny sjednané práce a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

 

Výše odměny

Odměna z dohody o provedení práce nesmí být nižší než minimální mzda dle § 111 zákoníku práce.

Minimální hodinová odměna pro rok 2014 činí 50,60 Kč.

Horní výše odměny není nijak omezená.

 

Variabilní výše odměny

Výše odměny nemusí být pouze fixní, ale může být různá.

Vždy ale musí být alespoň ve výši minimální mzdy.

Ve smlouvě může být uvedeno např. Odměna bude sjednána vždy před zadáním konkrétní práce.

 

Daň z  příjmů

Zdanění dohody o provedení práce se řídí podle toho zda

  • zaměstnanec podepsal prohlášení k dani
  • zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani

Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani

U měsíční odměny do výše 10.000,- Kč se odvádí srážková daň ve výši 15 %.

Od roku 2014 může zaměstnanec požádat zaměstnavatele po skončení roku o Potvrzení o příjmu a tyto příjmy uvede po skončení roku ve svém daňovém přiznání.

Sraženou daň mu pak finanční úřad vrátí.

 

U měsíční odměny nad 10.000,- Kč se odvádí záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti a po skončení roku se provede vyúčtování ve vztahu k finančnímu úřadu.

 

Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani

V případě, že zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani, se vždy odvádí záloha na daň z příjmu.

Zaměstnanec může uplatňovat veškeré slevy na daň.

 

Zdravotní pojištění

Odvody zdravotního pojištění najdete v kapitole Zdravotní pojištění.

 

Sociální pojištění

Odvody sociálního pojištění najdete v kapitole Sociální pojištění

 

 

Více dohod u jednoho zaměstnavatele

Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více dohod které v součtu přesáhnou rozhodnou hranici, neplatí se z nich zdravotní pojištění, ale sociální pojištění se z nich platit musí.

 

Z hlediska sociálního pojištění se pro posouzení limitu 10 000 korun odměny vyplacené na dohody o provedení práce stejným zaměstnavatelem v jednom měsíci jednomu zaměstnanci sčítají, tj. posuzují se v úhrnu.

 

Z hlediska zdravotního pojištění se posuzuje limit u každé uzavřené dohody zvlášť. Může se tedy jednat o několik dohod v měsíci uzavřených se stejným zaměstnancem u jednoho zaměstnavatele a při nepřekročení limitu 10 000 korun u každé z dohod nevznikne zaměstnání, a tudíž nebude odvedeno zdravotní pojištění. Na rozdíl od sociálního pojištění se tedy limit odměny z dohod uzavřených v jednom měsíci neposuzuje v úhrnu, ale u každé dohody zvlášť.

 

Zaměstnanec, který má v některém měsíci pouze příjem z Dohody o provedení práce a pojistné za něj neplatí stát, se musí do 8 dnů přihlásit na zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a sám zaplatit pojistné - výše tohoto pojistného nezávisí na výši příjmu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference