Bezúplatný příjem (daň dědická)

 

Od ledna 2014 byl zrušen zákon o dani dědické a zdanění těchto příjmů bylo zahrnuto do zákona o daních z příjmů.

Pojem dědictví byl v zákoně nahrazen pojmem bezúplatný příjem.

 

Osvobození od daně

Příjmy získané děděním jsou od daní z příjmů osvobozeny.

Osvobození není závislé na vztahu dědice k zůstaviteli ani na předmětu dědictví.

 

Dle § 4a zákona o daních z příjmů  je od daně osvobozen bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu.

Osvobození se týká i všech právnických osob.

 

To se týká i dědictví po zůstaviteli, který byl v zákoně o dědické dani zařazen do třetí skupiny, z něhož se vybírala dědická daň.

Příjmy z dědictví se do přiznání k dani z příjmů neuvádějí a v tomto případě nemáte vůči finančnímu úřadu žádné povinnosti.

 

Jediné poplatky jsou poplatky notáři.

Tyto poplatky se vypočítávají z hodnoty dědictví, včetně dědictví po nejbližších příbuzných.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference