1. Vyplnění daňového přiznání

 

Nejdříve se musí vyplnit daňové přiznání.

Daňové přiznání se vypisuje v celých Kč.

 

Rozvahu ani výsledovku nevyplňujte, ty se se vyplňují až po zaúčtování daně z příjmů.

Vyplněním přiznání zjistíme výši daně z příjmů pro daný rok a výše záloh na další rok.

 

Hospodářský výsledek

Na daňovém přiznání potřebujete vyplnit na řádku č.10. Hospodářský výsledek.

 

Otevřte Účetní výkazy (menu Sestavy, příkaz Účetní sesatavy).

 

  1. Do pole Rok zadejte daný rok.
  2. Období na formuláři nevyplňujte. Tím získáte jistotu, že podklady pro přiznání budou kompletní nezávisle na zvoleném období.
  3. Stiskněte tlačítko Spočítat výsledky

 

Do řádku č.10 opište hodnotu z pole Hospodářský výsledek (aritmeticky zaokrouhlený na Kč)

 

Nedaňové náklady

Na řádku č. 40 vyplňte nedaňové náklady.

Náklady se rozepisují v příloze č.1

V TaxEditu se na přílohu dostanete pokliknutím na text uvedeného řádku.

Zde opište včechny nedaňové náklady (účty doporučujeme v účtovém rozvrhu označit písmenem N, např. 518.N)

Příklad vyplnění:

Název účtové skupiny (včetně číselného označení) poplatník (v celých Kč)
518.N - Nedaňové služby 25.345

 

V případě, že je zůstatek účtu záporný, tak danou částku do řádku č.40 nepište ale napište ji kladně do řádku č. 111.

 

K. Vybrané ukazatele hospodaření

Zde vyplňte:

  1. roční úhrn čistého obratu
  2. průměrný přepočtený počet zaměstnanců

 

V. oddíl - placení daně

Zde vyplňte:

  • kolik bylo zaplaceno na zálohách

Zálohy musíte počítat pouze ty, které byly (nebo měly být) zaplaceny v roce přiznání.

Pokud byly zaplaceny později, do podání daňového přiznání, zappočítáme je také.

 

TaxEdit

Pokud používáte TaxEdit, najděte v Tax Editu loňské přiznání.

Pomocí filtru dejte vytvořit přiznání na další období.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference