Dary, dotace a příspěvky

 

Definice daru

Darem je věc nebo peníze, které dárce bezplatně přenechává obdarovanému.

 

Důležitým kritériem posouzení zda se jedná o dar je skutečnost, že dar nemá žádné protiplnění.

 

Pokud protiplnění existuje, jedná se o reklamu nebo propagaci.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference