Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Nastavení účtů

 

Před vytvořením plánu je nutno nastavit účty.

 

Účty nastavíte ne formuláři Plán, karta Nastavení účtů.

Nastavení účtů je závislé dle toho jakým způsobem chcete plánovat.

 

Související účty

Některé účty spolu úzce souvisí.

To znamená, že je mezi nimi přímá úměra.

Typickým příkladem je vztah mezi prodejm zboží (604) a náklady (504).

 

Příklad

Plánujeme mzdy.

Z hrubých mezd (účet 521) platí firma 34% pojistného na soc a zdrav. pojištění.

Pojistné se účtuje na účtu 524.

 

Pro tento případ nastavíme řádek s účtem 524 - Pojistné následovně:

  1. Do pole Účet pro výpočet doplníme účet 521
  2. Do pole Procento z účtu pro výpočet napíšeme 34.

 

Díky tomuto nastavení můžeme plánovat pouze hrubé mzdy (účet 521).

Účet pro pojistné (524) se dopočítá sám.

 

Příklad

Plánujeme tržby za zboží, účet 604.

S tímto účtem souvisí účet 504 hodnota prodaného zboží.

Plánovat chceme pouze účet 604 (účet 504 se dopočítá sám)

 

Spočítáme podíl nákladového účtu :

Za loňský rok je zůstatek účtu 604 ve výši 100.000,-

Za loňský rok je zůstatek účtu 504 ve výši 85.000,-

Podíl účtu 504 = 504/604 * 100 = 85.000,- / 100.000,- * 100 = 85%

Náklad tvoří 85% procent tržeb.

 

Pro tento případ nastavíme řádek s účtem 504 - Prodané zboží následovně:

  1. Do pole Účet pro výpočet doplníme účet 604
  2. Do pole Procento z účtu pro výpočet napíšeme 85.

 

Díky tomuto nastavení můžeme plánovat pouze tržby (účet 604).

Účet pro náklady (504) se dopočítá sám.

 

Rozpis dle osob

Tato možnost umožní plánovat daný účet dle osob.

Příklad:

Máme stálé zákazníky.

Tržby evidujeme a účtu 602.01

Tyto tržby chceme plánovat dle jednotlivých zákazníků.

 

V řádku s účtem 602.01 zaškrtneme pole Rozepsat osoby.

Plán se poté vytvoří pro daný rok

  • pro každý měsíc
  • pro každého zákazníka (pokud v daném měsíci měl tržbu)

 


 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference