Příklady zatřídění majetku

 

Tyto příklady zatřídění majetku vychází z našeho přesvědčení (t.j. je docela možné, že MF bude mít názor jiný).

 

Výcházíme ze zákona o daních z příjmů a rozsudku Nejvyšší správního soudu. Dle zákona o daních z příjmů je součástí stavby to, co umožňuje funkci a účel stavby a co je se stavebním dílem pevně spojeno.

Většina klientů má problém s technologickou částí (např. s kotel na vytápění). Oponují tím, že kotel 50 let nevydrží, takže je nesmysl ho dávat jako součást budovy. Dobou použitelnost oponovat ale nelze, v zákoně nic takového není.

 

Datové sítě

Datové sítě. Součástí sítě jsou jednotlivé komponeny a rozvody po budově (je jedno, zda jsou rozvody zasekány do zdi nebo zalištovány).

Jedná se o samostatný majetek protože bez její existence budova slouží svému účelu (nesmí se ale jednat např. o datová centra).

Opíráme se o rozhodnutí NSS č.j. 5 Afs 3/2010-144.

Počítačová (datová) síť je soubor movitých věcí.  Soubor se do odpisové skupiny zařazuje vždy podle hlavního funkčního celku (t.j. rozbočovač). Proto ji zařadíme do SKP 26.20 - Počítače a periferní zařízení (1. odpisová skupina).

 

Mříže na okna, žaluzie

Jedná se o samostatný majetek protože bez její existence budova slouží svému účelu (nesmí se ale jednat např. o vězení).

Opíráme se o rozhodnutí NSS č.j. 5 Afs 3/2010-144.

 

Klimatizace

Jedná se o samostatný majetek protože bez její existence budova slouží svému účelu (nesmí se ale jednat např. o mrazírny atd.).

Opíráme se o rozhodnutí NSS č.j. 5 Afs 3/2010-144.

 

Osvětlení

Bez osvětlení budova sloužit svému účelu nemůže. Jedná se tedy o součást stavby včetně elektrických rozvodů a stropních a nástěnných svítidel.

Jedná se o všechna světla, která slouží k osvětlení dané budovy (místnosti, venkovní prostor..)

Nejedná se ale např. o lampičky na stole - tato lampička slouží k osvětlení stolu (nikoliv místnosti).

Osvětlení strojů, kuchyňských linek a podobně není také součástí budovy.

 

Přípojky k budově

Odepisování přípojek je uvedeno v pokynu GFŘ D-6, kapitola K§26, bod 5:

Elektrické přípojky, plynovodní přípojky a tepelné přípojky podle energetickéhozákona, které odběratel zřizuje na svůj náklad, jsou pro odběratele pořízením hmotného majetku, který se pro účely daňových odpisů podle přílohy č. 1 k zákonu odpisuje v odpisové skupině 4.

 

Vytápění

Bez vytápění obytná budova sloužit svému účelu nemůže. Jedná se tedy o součást stavby včetně  rozvodů, kotlů, termostatů a podobně.

Pokud ale budovu vytápíme a k tomu si pořídíme např. přímotop do určité mistnosti, tak tento přímotop je samostatná věc (není součástí budovy).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference