Jak přihlásit pohledávky do insolvence

 

Přihlášku pohledávky můžete učinit pouze prostřednictvím standardizovaného formuláře, který má své určité náležitosti.

Tento formulář je volně ke stažení na stránkách www.justice.cz

Formuláře ke stažení včetně pokynů k vyplnění naleznete zde.

 

Lhůta k přihlášení

Lhůtu k přihlášení pohledávek stanoví soud v rozhodnutí o úpadku společně s výzvou věřitelům, aby přihlásili své pohledávky.

Věřitelé mohou pohledávky přihlašovat už v okamžiku zahájení insolvenčního řízení.

Lhůta k přihlášení pohledávek činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku.

Pokud je s rozhodnutím o úpadku spojeno také rozhodnutí o povolení oddlužení,  zkracuje se lhůta k přihlášení na 30 dnů.

K přihláškám podaným po této lhůtě insolvenční soud už nepřihlíží a v řízení se neuspokojují.

V insolvenčním rejstříku na detailu insolvenčného řízení nalezenete položku Konec lhůty pro přihlášení pohledávek.

Dle této položky si můžete zkontrolovat, zda pohledávky ještě můžete přihlásit nebo nikoliv.

 

Podání přihlášky

Přihlášku pohledávky můžete doručit insolvenčnímu soudu osobně na podatelnu, poštou, elektronicky nebo do datové schránky.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference