Příjmy ze sportovní činnosti

 

 

Zdanění sportovců se určuje dle uzavřené smlouvy  s klubem:

  • závislá činnost (pracovní smlouva)
  • výkon nezávislého povolání (smlouva o výkonu sportovní činnosti)
  • živnost (živnostenský list)

 

Závislá činnost

V tomto případě jste zaměstnancem a dostáváte mzdu.

 

Výkon nezávislého povolání

V tomto případě není živnostenský list na činnost profesionálních sportovců a trenérů potřeba.

Příjmy z výkonu nezávislého povolání se zdaňuje dle §7 odst.2 písm.c) zákona o daních z příjmů.

Můžete uplatnit paušální výdaje ve výši 40% nebo můžete uplatnit skutečné výdaje.

 

Živnost

Podmínkou je, aby měl hráč za příslušné daňové obdobou platný živnostenský list na činnost profesionálních sportovců a trenérů

Příjmy z živnosti se zdaňují dle §7 odst.1 písm.b) zákona o daních z příjmů.

Můžete uplatnit paušální výdaje ve výši 60% nebo můžete uplatnit skutečné výdaje.

 

Legislativa

Sdělení MF ze dne :

V rozhodnutí ze dne 13. 7. 2017, sp. zn. 6 Afs 278/2016 – 54 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda příjmy profesionálního sportovce z výkonu této činnosti na základě uzavřených profesionálních smluv představují příjmy z podnikání – ze živnosti, nebo příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností dle zákona o daních z příjmů, k závěru, že pokud je s ohledem na neujasněnost právní úpravy v zásadě možné vykonávat činnost profesionálního sportovce dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnost, nebo jako nezávislé povolání, nelze za daného právního stavu daňový subjekt nutit, aby zvolil ten způsob, který je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu. Pokud daňový subjekt vykonával činnost profesionálního fotbalového hráče jako živnost na základě příslušného živnostenského oprávnění, příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

 

Finanční správa na základě tohoto rozsudku přizpůsobuje svoji správní praxi při zdaňování profesionálních sportovců zejména v tzv. „kolektivních“ sportech (fotbal, hokej, házená apod.), tj. bude vycházet ze skutečnosti, že činnost profesionálního sportovce lze vykonávat dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnost, na základě příslušného živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit podle § 7 odst. 7 tohoto zákona výdaje ve výši 60 % z příjmů, nebo jako nezávislé povolání, tj. činnost je vykonávána bez živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují příjmy dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit podle § 7 odst. 7 tohoto zákona výdaje ve výši 40 % z příjmů.

Fyzické osoby dotčené touto skutečností mohou svůj nárok na uplatnění výdajů ve výši 60 % z příjmů v případech, že splňují zákonné podmínky, tj. v daném zdaňovacím období vykonávaly svou činnost v rámci živnostenského oprávnění, jehož jsou držitelem, a v daňovém přiznání si uplatňovaly výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %, uplatnit podáním dodatečného daňového přiznání.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference