Elektronické podání

 

Povinnost elektronického podání se vztahuje na veškerá podání učiněná po 1. 1. 2015. 

 

Má- li daňový subjekt nebo jeho zástupce zřízenou datovou schránku, je povinnen následující podání činit pouze datovou zprávou ve formátu  a struktuře zveřejněné správcem daně (viz. § 72 daňového řádu).

 

Jedná se o následující podání:

  • přihláška k registraci
  • oznámení o změně registračních údajů
  • řadné daňové tvrzení
  • dodatečné daňové tvrzení

 

Elektronické podání musí být učiněno ve formátu XML.

 

Podrobný seznam podání je uveden na adrese:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznam-podani-dle-74-odst-4-DR.pdf

 

Možné způsoby elektronického podání

Dle § 71 daňové řáduelektronické podání lze učinit:

  • podání podepsané elektronickým podpisem
  • podání odeslané pomocí datové schránky
  • podání s ověřenou identitou odesilatele

 

Pokuta za nepodání elektronickou formou

V případě, že daňový subjekt má podle zákona učinit podání elektronicky a podá jej v papírové formě, finanční úřad mu automaticky vyměří pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé podání.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference