Paragony

Paragony jsou určeny pro maloobchodní prodej.

Paragony jsou vhodné i pro restaurace, kdy hostovi vedete papírový účet a paragon vystavíte až při placení útraty.

 

Vytvoření paragonu

Paragon vytvoříte v menu Paragony.

Zobrazí se ceník.

Klepnutím na vybranou položku se vlevo zobrazí přidávané množství na paragon.

Pokud kliknete přímo na toto množství, tak se přidávané množství sníží.

Po vybrání všech položek stiskněte tlačítko Přidat na paragon.

 

Kontrola paragonu

Stisknutím tlačítka Přidat na paragon, se zobrazí paragon.

Zde můžete zkontrolovat položky.

Na paragonu můžete upravovat množství jednotlivých položek.

 

V případě, že jste na nějakou položku zapomněli, stiskněte text "Přidat položku z ceníku"

Aplikace znovu otevře ceník a Vy můžete chybějící položku doplnit.

Ukončení paragonu

Paragon můžete ukončit zaplacením nebo stornováním.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference