Fúze matky s dcerou

 

Budeme-li uvažovat o zvýšení základního kapitálu nástupnické obchodní korporace M z majetku (vlastních zdrojů) obchodní korporace D, pak od hodnoty vlastního kapitálu po přecenění 130 musíme odečíst pořizovací cenu podílu 90, která bude při sestavování zahajovací rozvahy vyloučena. Zůstává nám tak rozdíl ve výši 40, který může být použit na zvýšení základního kapitálu nástupnické obchodní korporace. Toto zvýšení základního kapitálu je v terminologii zákona o přeměnách označeno jako „nové vklady“.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference