Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Doplnit zákonné důvody

 

Souhlasy ze zákonných důvodů vytvoříte v menu Osoba, karta GDPR, tlačítko Doplnit zákonné důvody.

 

Tato funkce projde Vaše účetnictví a dle Vašeho nastavení aktualizuje souhlasy fyzických osob ze zákonných důvodů.

 

Důležité upozornění: 

Funkce vybere pouze ty osoby, které jsou zahrnuty ve filtru osob na kartě GDPR.

Je vhodné jejich počet minimalizovat (funkce trvá určitou dobu).

Z tohoto důvodu je dobré aktualizovat souhlasy pouze u fyziských osob

  • Bez svolení
  • Neplatná svolení

 

U vybraných osob se vytvoří nebo aktualizují souhlasy ze zákonných důvodů:

  • účetní doklad
  • zakázka (objednávka)
  • nabídka (poptávka)

 

Účetní doklad

V případě, že nemáte nadefinován typ souhlasu se zákonnným důvodem účetní doklad, tak se zobrazí pouze hláška a souhlasy pro účetní doklady se nevytvoří.

Upozornění: Typ souhlasu pro účetní doklad může být pouze jeden.

Pokud není na typu souhlasu zadaná doba, použije se pro účetní doklady doba 10 let.

 

Systém Delfy projde Vaše účetnictví a dle data posledního účetního dokladu dané osoby (FV, FP, interní doklad) upraví následující pole uděleného souhlasu:

  • Souhlas udělen dne (datum vystavení dokladu)
  • Platnost Do (datum vystavení dokladu + zadaná doba)

 

Příklad

Pro příklad počítejme s tím, že máme dobu trvání souhlasu nastavenou na 10 let.

Dané fyzické osobě jsme vystavili poslední FV dne 5.5.2017.

Delfy se podívají na všechny doklady za posledních 10 let a upraví datum udělení souhlasu tak, že v tomto poli bude datum vystavení posledního účetního dokladu.

V poli "Souhlas udělen dne" bude 5.5.2017.

V poli "Platnost Do" bude datum 5.5.2027.

 

V roce 2018 yvstavíme další fakturu dne 6.6.2018.

Spustíme danou funkci znovu a souhlas se nám upraví následovně:

V poli "Souhlas udělen dne" bude 6.6.2018.

V poli "Platnost Do" bude datum 6.6.2028.

 

Zakázka (objednávka)

V případě, že nemáte nadefinován typ souhlasu se zákonnným důvodem zakázka (objednávka), tak se zobrazí pouze hláška a souhlasy pro zakázky se nevytvoří.

Upozornění: Typ souhlasu pro zakázku (objednávku) může být pouze jeden.

Pokud není na typu souhlasu zadaná doba, použije se pro obchodní případy doba 3 let.

 

Systém Delfy projde Vaše obchodní zakázky a objednávky a dle data posledního obchodního případu dané osoby upraví následující pole uděleného souhlasu:

  • Souhlas udělen dne (datum vytvoření zakázky nebo objednávky)
  • Platnost Do (datum vytvoření zakázky nebo objednávky + zadaná doba)

 

Nabídky (poptávky)

Funkce je stejná jako pro zakázky (objednávky) jen s tím rozdílem, že se pracuje výhradně s nabídkami (poptávkami).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference